Veel ondernemers weten dat ook het afsluiten van een bedrijfshypotheek maatwerk is. Het beperken van uw mogelijkheden tot alleen de producten van uw eigen huisbankier is derhalve niet altijd de meest optimale oplossing. Andex is dé architect op het gebied van bedrijfshypotheken. Vraag naar onze mogelijkheden en tarieven. 

Wij werken samen met meerdere geldverstrekkers waardoor er altijd een voorstel voor uw bedrijfshypotheek kan worden aangeboden welke aansluit op uw wensen en eisen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw financiering mogelijk te maken, waaronder het combineren van meerdere onderpanden. Maar ook een pand deels eigen gebruik en deels verhuurd aan een andere ondernemer past veelal binnen de criteria voor een bedrijfshypotheek. Wij analyseren voor u bij welke geldverstrekker(s) uw aanvraag voor een bedrijfshypotheek het best past.  
Wij kunnen uw bedrijfspand voor eigen gebruik (her)financieren tegen gunstige voorwaarden tot maximaal 90% van de executiewaarde (voor gecombinatiepanden met deels eigen woning is een hogere verstrekking mogelijk). 
 

Om een passend financieringsadvies voor u te kunnen maken kan gebruik gemaakt worden van verschillende aflossingsvormen:

  • lineair
  • annuïtair
  • (deels) aflossingsvrij
  • aflossingsvrij in combinatie met gemengde levensverzekeringen


Neem voor een passende bedrijfshypotheek contact met ons op.

Realisatietijd bedrijfshypotheek
Het aanvraagtraject voor een bedrijfshypotheek is arbeidsintensief. Toch streven wij ernaar om uw aanvraag in een zo kort mogelijk tijdsbestek te kunnen laten passeren. Indien noodzakelijk kunnen we een spoedprocedure inregelen.
Ons motto luidt: ‘Service is meer doen dan de klant verwacht’.

Minimaal benodigde dossierstukken voor een bedrijfshypotheek

  • een korte omschrijving van de kredietbehoefte
  • volledige jaarcijfers van de afgelopen twee jaren van de onderneming (geconsolideerd, indien van toepassing)
  • een kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting van de natuurlijk personen
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s)
  • gegevens over het aan te kopen/her te financieren onderpand(en)


Een bedrijfshypotheek voor ondernemers in België
Ook voor ondernemers in België bestaat de mogelijkheid om een bedrijfshypotheek af te sluiten. Het betreft hier een zogenaamd beroepskrediet. Voor courante bedrijfspanden bestaat zelfs de mogelijkheid om tot maximale 100% van de aankoopwaarde een beroepskrediet te krijgen tegen zeer gunstige tarieven. Voor beroepskredieten in België geldt een maximale omzet binnen de onderneming van EUR 4 miljoen. Een beroepskrediet voor onroerende doeleinden is een krediet op middellange of lange termijn dat voor het verwerven of vervangen van vaste activa kan worden gebruikt om zo de productiecapaciteit en/of de productiviteit van de onderneming te behouden of te verhogen. U financiert in principe slechts een deel van de investering het andere deel zal met eigen inbreng gerealiseerd worden.

 

Uw contactpersoon: M.C.Q. van Rheenen

LinkedInbutton

Andex

Piet Mondriaanpad 8
3202 EZ Spijkenisse

Postbus 414
3200 AK Spijkenisse

T 0181-650010
T 088-4568888
F 088-4568889